SEIWA PATENT & LAW

Departments

Legal Department

YAMAGUCHI Kenji ISHIGAMI Kotaro SATO Shingo USUBA Kenji
HIRATA Manabu

Go to Top

Trademark Department

AOKI Atsushi TOGAWA Nami OHASHI Keisuke TOHYAMA Yoshiki
TAKIMURA Miwako SAITO Shuya OGURA Natsuhiko

Go to Top

Design Department

AOKI Atsushi MIZUNO Minako KAWASAKI Noriko NAKAGAWA Junko
IMAEDA Hiromitsu

Go to Top

Metallurgy Department

AOKI Atsushi FUKUCHI Norio SAITO Manabu HONDA Akio

Go to Top

Mechanical Department

MITSUHASHI Shinji MORIMOTO Yuichi HIROSE Shigeki ITO Kimikazu
SONE Taiju ITO Kentaro TOSHINE Yuki KATO Hisato
UEKI Ryohei HIRAKATA Shinji AKAGI Keiji OYAMA Takahiro
KURIYAMA Takuya HIRAYAMA Atsushi

Go to Top

Electronic Department

TSURUTA Junichi MINAMIYAMA Chihiro KAWANO Tsutomu KAWAI Akira
MIYAMOTO Tetsuo NAKAMURA Kenichi MORI Hajimu ENDO Tsutomu
MIURA Tsuyoshi TAKEMOTO Minoru INOUE Koji AGATA Naoki

Go to Top

Life Science Department

KOGA Tetsuji WATANABE Yoichi TAKEI Ryotaro NAKAJIMA Masaru
NAKAMURA Kazumi IKEDA Tatsunori TSUDA Hidenao OSHIMA Hiroaki
UEHARA Michiko SHIBATA Junji KITAMURA Kumi SHIRAKASHI Yoriko
ASAKURA Eiji

Go to Top

Chemical Department

EBISUDA Hisanori KOGA Tetsuji ISHIDA Takashi DENO Satoru
NAKAMURA Kazuhiro KOBAYASHI Yoshihiro EBITANI Atsushi KATO Kenichi
SEKINE Nobuo ONODA Hiroyuki TAKAHASHI Masatoshi KIMURA Kenji
DOGAKI Yasuo KOBAYASHI Naoki SAITO Miyako MIMA Shunsuke
MATSUDA Atsuhiro SHIOKAWA Kazuya AKASHI Naohisa OKUNO Yoshiki
KURATA Yoshitaka FUJIMOTO Kenji KATSUMATA Hideo AOKI Shujiro
UENO Miki KAWAHARA Hajime HIASA Satomi MURAKAMI Satoshi
OHTANI Kimio ISOYAMA Asami IWATA Makoto ITAYA Kazuhiro
NOMURA Kyoko ISHII Aya

Go to Top

Business Operation Department

MITSUHASHI Shinji

Go to Top

IP Information Section

HIRATA Manabu

Go to Top

Information

  • TEL:+81(0)3-5470-1900
  • FAX:+81(0)3-5470-1911

Access

Toranomon37 Mori Bldg. 10F,
3-5-1 Toranomon, Minato-ku,
Tokyo 105-8423, JAPAN

View more