SEIWA PATENT & LAW

Departments

Legal Department

Kenji YAMAGUCHI Kotaro ISHIGAMI Naohisa SEKIGUCHI Takahiro ITO
Shingo SATO

Go to Top

Trademark Department

Atsushi AOKI Nami TOGAWA Hisashi TAJIMA Keisuke OHASHI
Yoshiki TOHYAMA Miwako TAKIMURA Shuya SAITO

Go to Top

Design Department

Junichi TSURUTA Minako MIZUNO Noriko KAWASAKI

Go to Top

Metallurgy Department

Atsushi AOKI Norio FUKUCHI Manabu SAITO Akio HONDA

Go to Top

Mechanical Department

Shinji MITSUHASHI Yuichi MORIMOTO Shigeki HIROSE Kimikazu ITO
Taiju SONE Kentaro ITO Yuki TOSHINE Hisato KATO
Ryohei UEKI Shinji HIRAKATA Keiji AKAGI Takahiro OYAMA
Takuya KURIYAMA Atsushi HIRAYAMA

Go to Top

Electronic Department

Junichi TSURUTA Chihiro MINAMIYAMA Tsutomu KAWANO Akira KAWAI
Masami ENOHARA Tetsuo MIYAMOTO Kenichi NAKAMURA Hajimu MORI
Tsutomu ENDO Ryouichi HAGIWARA Tsuyoshi MIURA Genichi NAKAZAWA
Yuichi SAKAI Minoru TAKEMOTO Koji INOUE Naoki AGATA

Go to Top

Life Science Department

Tetsuji KOGA Yoichi WATANABE Tsumoru FUKUMOTO Ryotaro TAKEI
Masaru NAKAJIMA Kazumi NAKAMURA Tatsunori IKEDA Hidenao TSUDA
Hiroaki OSHIMA Michiko UEHARA Junji SHIBATA Kumi KITAMURA
Yoriko SHIRAKASHI Eiji ASAKURA

Go to Top

Chemical Department

Hisanori EBISUDA Tetsuji KOGA Takashi ISHIDA Satoru DENO
Kazuhiro NAKAMURA Yoshihiro KOBAYASHI Atsushi EBITANI Kenichi KATO
Nobuo SEKINE Hiroyuki ONODA Masatoshi TAKAHASHI Kenji KIMURA
Yasuo DOGAKI Naoki KOBAYASHI Miyako SAITO Shunsuke MIMA
Atsuhiro MATSUDA Kazuya SHIOKAWA Naohisa AKASHI Yoshiki OKUNO
Yoshitaka KURATA Kenji FUJIMOTO Hideo KATSUMATA Shujiro AOKI
Miki UENO Hajime KAWAHARA Satomi HIASA Naoki TANAKA
Satoshi MURAKAMI Kimio OHTANI Asami ISOYAMA Makoto IWATA
Kazuhiro ITAYA

Go to Top

Business Operation Department

Shinji MITSUHASHI

Go to Top

IP Information Section

Manabu HIRATA

Go to Top

Information

  • TEL:+81(0)3-5470-1900
  • FAX:+81(0)3-5470-1911

Access

Toranomon37 Mori Bldg. 10F,
3-5-1 Toranomon, Minato-ku,
Tokyo 105-8423, JAPAN

View more